';

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het gebruik van voertuigen

Ingangsdatum: 01/01/2021

Algemene bepalingen en definities

De persoon die deze algemene huurvoorwaarden ondertekent, bevestigt uitdrukkelijk dat hij/zij de Franse taal en de in deze algemene huurvoorwaarden vervatte voorwaarden volledig begrijpt. Als u iets niet begrijpt, neem dan contact op met Moovee voor verdere uitleg.

Onder ondertekening wordt in deze Huurvoorwaarden en in alle daarmee samenhangende overeenkomsten verstaan een fysieke handtekening dan wel een digitale handtekening met gebruikmaking van door Moovee via haar websites en/of mobiele telefoonapplicaties ontwikkelde methoden.

Deze algemene huurvoorwaarden regelen de elektrische mobiliteitsdienst die door het bedrijf wordt geleverd, zoals gespecificeerd in de specifieke huurvoorwaarden (verhuurder) aan een klant (huurder)

Indien de huurder een rechtspersoon is, moet de persoon die deze algemene huurvoorwaarden namens die rechtspersoon ondertekent, daartoe door de rechtspersoon naar behoren gemachtigd zijn.            Voor elke huur wordt aan het begin van de huurperiode een specifieke en afzonderlijke reeks voorwaarden ondertekend. Samen met deze algemene huurvoorwaarden vormen zij het contract dat de specifieke huur regelt.

Indien een bepaling of een deel van een bepaling om welke reden dan ook nietig of ongeldig is, blijft het andere en geldige deel van de betrokken bepaling geldig. De partijen komen een bepaling of een nieuw deel van de bepaling overeen die de bedoeling of het resultaat van de ongeldige bepaling het dichtst benadert. Alle rechtsbetrekkingen tussen de verhuurder en de huurder worden beheerst door het Luxemburgse recht, met als exclusieve bevoegde rechtbank de stad Luxemburg.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden voor het gebruik van voertuigen
Ingangsdatum: 01/01/2021

Algemene bepalingen en definities
De persoon die deze algemene huurvoorwaarden ondertekent, bevestigt uitdrukkelijk dat hij het Frans en de in deze algemene huurvoorwaarden vervatte voorwaarden volledig begrijpt. Als u iets niet begrijpt, neem dan contact op met Moovee voor verdere uitleg.
Onder ondertekening wordt in deze algemene huurvoorwaarden en in alle daarmee samenhangende overeenkomsten verstaan een fysieke handtekening dan wel een digitale handtekening met gebruikmaking van door Moovee via haar websites en/of mobiele telefoonapplicaties ontwikkelde methoden.
Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op de elektrische mobiliteitsdienst die door het bedrijf wordt verleend, zoals gespecificeerd in de specifieke huurvoorwaarden (verhuurder) aan een klant (huurder).
Indien de huurder een rechtspersoon is, moet de persoon die deze algemene voorwaarden namens die rechtspersoon ondertekent, daartoe door die rechtspersoon naar behoren gemachtigd zijn. Voor elke huur zal bij het begin van de huurperiode een specifiek en afzonderlijk bestek worden ondertekend. Samen met deze algemene huurvoorwaarden vormen zij het contract dat de specifieke huur regelt.
Indien een bepaling of een deel van een bepaling nietig of om welke reden dan ook ongeldig is, blijft het andere en geldige deel van de betrokken bepaling geldig. De partijen moeten het eens worden over een bepaling of een nieuw onderdeel van de bepaling die de bedoeling of het resultaat van de ongeldige bepaling het dichtst benadert. Het Luxemburgse recht is van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de verhuurder en de huurder, met als exclusieve bevoegde rechtbank de stad Luxemburg.